<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=71866&amp;fmt=gif">

Vi søker:
Strategisk rådgiver

Arbeidssted: Oslo (Barcode) eller Østfold (Sarpsborg)
Ansettelse: Snarest
Antall: 2

Om MarkedsPartner

MarkedsPartner er ledende i Norge på inbound marketing. Det er en posisjon vi ønsker å beholde i årene fremover. 

Vi hjelper kunder til å nå sine forretningsmessige mål ved å levere løsninger og tjenester rundt digital markedsføring og salg som genererer flere og bedre salgsmuligheter. 

Selskapet har pt. 31 ansatte og er i en vekstposisjon.

MarkedsPartner ble etablert i 1997 og har i årene siden hatt god likviditet og lønnsomhet. Vi har kunder over hele landet og mange av disse er store norske virksomheter som vi har inngått langsiktige samarbeidsavtaler med.

Selskapet er Norges første sertifiserte platinum-partner på HubSpot og har tett dialog med verdens ledende leverandør av programvare for inbound marketing.

Vi kan tilby følgende:

 • Karrieremuligheter innen et rådgivings- og konsulentmiljø som er ledende i Norge på fremtidens digitale markedsføring og salg (inbound marketing and sales).
 • Du får gode muligheter til å skape synlige resultater, påvirke din egen arbeidsdag og selskapets utvikling.
 • Du rapporterer direkte til daglig leder/CEO.
 • Vi har konkurransedyktige betingelser og meget attraktive lokaler både i Oslo og Østfold.
 • Gode muligheter til kompetanseutvikling gjennom sertifiseringsprogram og mulighet til hospitering hos HubSpot
 • Selskapet har en årlig utenlandstur for våre ansatte, egen firmahytte og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansvarsområdene til en rådgiver i MarkedsPartner

Nedenfor har vi skissert hovedansvarsområdene til en strategisk rådgiver. Tall i parentes er anslag på hvor stor andel av en normal arbeidsmåned som går med på de ulike hovedaktivitetene. Sammensetningen kan variere fra rådgiver til rådgiver og med hvor store avtaler rådgiveren håndterer. Ved store avtaler har MarkedsPartner et større team med en egen inbound marketing-konsulent (IMK) som er rådgiverens nærmeste medarbeider. Ved mindre oppdrag utfører også rådgiveren en del av oppgavene til IMK.

Noen rådgivere vil bruke mer tid på oppdragsgjennomføringen og mindre på salg og vice versa. Dette avstemmes årlig med daglig leder.

Rådgiverne måles på individuell fakturering, salg og kundetilfredshet.

Ansvarlig for salg av inbound marketing-oppdragsavtaler (40 %)

I MarkedsPartner har de strategiske rådgiverne ansvar for kontraktsinngåelse. De overtar salgskvalifiserte leads fra salgssjef, og har som oftest vært med i første møte med kunden sammen med salgssjef før rådgiveren overtar ansvaret for salgsmuligheten. Salgsdialogen er målrettet, positiv og bærer preg av at rådgiveren hjelper kunden til å kjøpe. Dette er det motsatte av Cold Calls. Det er et mål at våre rådgivere selger mellom 4 og 6 oppdragsavtaler per år.

Utvikling og implementering av markeds- og salgsstrategier (25 %)

En strategisk rådgiver i MarkedsPartner hjelper kundene med utvikling og implementering av markeds- og salgsstrategier som gir de ønskede kommersielle målsetningene. Rådgiveren leder kick off og innledende strategiworkshops med kunden.

Hun er arkitekten som tegner løsningskonseptet som skal sikre at kundens selgere får flere og bedre leads enn de tidligere har hatt i sin portefølje. Hun har det overordnede kundeansvaret for at MarkedsPartners inbound marketing-team konstruerer den riktige løsningen for kunden.

Løpende rådgiving og Key Account Management (20 %)

Den strategiske rådgiveren har ansvar for sin egen kundeportefølje. Antall kunder varierer med ansiennitet og størrelse på avtalene. Viktige oppgaver er

 • Oppfølging av resultater og tiltak for inbound marketing-teamet
 • Strategisk analyse av kundens resultater
 • Sparringpartner for kundens toppledelse
 • Relasjonsutvikling med kundens toppledelse
 • Sikre forlengelse og utvidelse av MarkedsPartners engasjement hos kunden
 • Sørge for at kunden blir en ambassadør for MarkedsPartner
Våre rådgivere bruker vår egen HubSpot-løsning aktivt i KAM-arbeidet.

Kompetanseutvikling, tjenesteutvikling og egen markedsføring (15 %)

Våre rådgivere skal være de beste i markedet, og det innebærer kontinuerlig kompetanseutvikling. Våre rådgivere har HubSpots partnersertifisering, noe som sikrer forståelse for beste praksis i inbound marketing-rådgiving. Som rådgiver forventes det også at du bidrar til forretnings- og tjenesteutvikling, herunder utarbeidelse av nye produkter og utvikling og gjennomføring av kurs og seminarer. I tillegg forventes det at rådgivere bidrar med egne blogginnlegg til MarkedsPartners blogg.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdanning på Masternivå med markedsføring og/eller kvantitative fag i fagkretsen
 • Mellom 2 og 10 års erfaring fra rådgivings- eller konsulentmiljøer innen salg, marketing, ledelse, strategi, økonomi eller organisasjonsutvikling
 • Digitalt hode – aktiv bruker av IKT-verktøy, herunder relevante sosiale medier
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Analytiske egenskaper
 • Innsikt og erfaring fra prosjektledelse og styringsgruppearbeid
 • Entusiastisk
 • Lærevillig
 • Innsatsvillig
 • Positiv bidragsyter til et allerede godt arbeidsmiljø

I MarkedsPartner har vi stor tro på at entusiastiske og innsatsvillige medarbeidere kan nå svært langt, selv om de mangler noen av de ønskede egenskapene og kvalifikasjonene. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med oss om du har et brennende engasjement for å bidra til at våre kunder skal nå sine vekstmål på markedsføring og salg.

 

 

Del denne siden

   
Fyll ut skjemaet for å søke på stillingen. Vi kontakter kandidater som er aktuelle.