<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=71866&amp;fmt=gif">

Vi søker:
Inbound marketing-konsulent

Arbeidssted: Oslo (Barcode) eller Østfold (Sarpsborg)
Ansettelse: Snarest
Antall: 2

Om MarkedsPartner

MarkedsPartner er ledende i Norge på inbound marketing. Det er en posisjon vi ønsker å beholde i årene fremover. 

Vi hjelper kundene til å nå sine forretningsmessige mål ved å levere løsninger og tjenester rundt digital markedsføring og salg som genererer flere og bedre salgsmuligheter for kundene. 

MarkedsPartner har pt. 31 ansatte og er i en vekstposisjon.

Selskapet ble etablert i 1997 og har i årene siden hatt god likviditet og lønnsomhet.

MarkedsPartner har kunder over hele landet og mange av disse er store norske virksomheter.  Vi inngår langsiktige samarbeidsavtaler med våre kunder.

Selskapet er Norges første sertifiserte platinum-partner på HubSpot og har tett dialog med verdens ledende leverandør av programvare for inbound marketing.

Vi kan tilby følgende:

 • Karrieremuligheter innen et rådgivings- og konsulentmiljø som er ledende i Norge på fremtidens digitale markedsføring og salg (inbound marketing and sales).
 • Du får gode muligheter til å skape synlige resultater, påvirke din egen arbeidsdag og selskapets utvikling.
 • Vi har konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter til kompetanseutvikling gjennom sertifiseringsprogram og mulighet til hospitering hos HubSpot
 • Selskapet har en årlig utenlandstur for våre ansatte, egen firmahytte og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Attraktive lokaler med sentral beliggenhet

Ansvarsområdene til en inbound marketing-konsulent i MarkedsPartner

Nedenfor har vi skissert hovedansvarsområdene til en inbound marketing-konsulent (IMK). Tall i parentes er anslag på hvor stor andel av en normal arbeidsmåned som går med på de ulike hovedaktivitetene.

Noen IMK har spesialkompetanseområder f.eks. rundt SEO, analytics eller webutvikling som gjør at de har tilleggsoppgaver til oppdragslederrollen. Oppdragslederrollen er en hovedoppgave.

IMK måles på individuell fakturering, leveransekvalitet og individuelle KPIer som avtales i årlige målsamtaler.

Hvordan ser en typisk måned ut for en IMK?

En IMK jobber typisk med mellom 4 og 8 kunder pr mnd. Arbeidstiden fordeler seg på følgende:

 • Kundemøter (oftest på Skype)
 • Implementere inboundstrategi
 • Prosjektledelse
 • Administrere HubSpot
 • Styre sosiale medier (Facebook, LinkedIn og Twitter)

1. Kundemøter (10 %)

Vi har 30-minutters kundemøte på Skype med hver kunde hver uke. Det er en fast agenda:

 • Diskuterer resultatene: Hvor mye trafikk kommer til kundens web, hvor kommer den fra, hvilke deler får mest trafikk, hvilke bloggposter blir lest mest og delt mest, hvor mange leads, hva konverterer best, m.m.)
 • Fremdrift på avtalte prosjekter og oppgaver
 • Informasjonsdeling om neste uke, og informasjon av betydning for samarbeidet
 • Kreative prosesser rundt forbedringstiltak

2. Implementere inboundstrategi (20 %)

Sentrale oppgaver er:

 • Tiltak på søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Resultater av søkeordsanalyse
 • Oppfølging av innholdskalender
 • Analyse av trafikk, konvertering og måloppnåelse

Den første måneden i etableringen av inbound marketing er dette den mest tidskrevende kategorien.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er et sentralt fagområde i inbound marketing. Det er viktig å avdekke potensielle kunders søkeatferd, inkludert søkeord og hele søkefraser. Dette driver vår utforming av innhold som skal optimalisere blogg og websider for å bli funnet høyt på Google.

I oppstart av inbound marketing-prosjektet gjør IMK eller vår spesialist på søk en søkeordsanalyse for å finne utgangspunktet; Hvilke søkeord søkes det mye på, hvilke søkeord rangerer kunden høyt på i Google, samt hvilke søkeord bør kunden oppnå bedre rangering på. Når våre kunder produserer og distribuerer relevant kvalitetsinnhold ved bruk av de spesifikke søkeordene, finner målgruppene lettere kundens blogg og web. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med søkemotoroptimalisering gjennom søkeordsanalyse.

Når vi kjenner søkeord og søkefraser til de viktigste personas, vet vi også hva slags problemstillinger kundene er opptatt av og hvilke spørsmål de stiller. Dette er problemstillinger og spørsmål kunden skal konsentrere sitt innhold rundt. Kundens kunder skal hjelpes videre kjøpsreisen.

Problemstillingene og søkefrasene gir input til innholdskalenderen, som gir en oversikt over hva slags innhold skal produseres når og av hvem. Hvilke frister og temaer som gjelder de kommende månedene (aller helst for et helt år). Det settes innlegg i «banken» hver måned slik at man hele tiden ligger flere uker foran mht. innholdsproduksjon – man skal ikke gå tom for bloggartikler.

Løpende ser man også etter gjestebloggere fra kundens kunder og samarbeidspartnere (f.eks. underleverandører og fageksperter). Linker til/fra andre websiter øker kundens troverdighet, og man kan også nå nye målgrupper.

IMK jobber med å promotere innhold og dele kundens ekspertise til relevante grupper på LinkedIn og andre sosiale medier. IMK jobber også med å få flere linker fra troverdige eksterne kilder.

3. Prosjektledelse (20 %)

Sentrale oppgaver er:

 • Oppgavestyring og -prioritering
 • Prosjektledelse av relaterte prosjekter (f.eks. integrasjoner, webprosjekter)
 • Oppdatering/justering av innholdskalender
 • Møteforberedelse
 • E-post-/Skypekommunikasjon med kunden

IMK er forbindelsesleddet mellom kunden og vårt inbound marketing-team. Kundens problemstillinger og forespørsler går gjennom IMK. En viktig del av jobben er å sikre fremdrift og beslutninger hos kunden og teamet. IMK analyserer også løpende kundens resultater slik at disse kan deles på ukentlig basis. IMK gjør også fortløpende optimaliseringer for å nå kundens mål.

4. Administrere HubSpot (40 %)

Sentrale oppgaver er:

 • Etablere landingssider, skjemaer og CTAer (Calls To Action)
 • Optimalisere innholdsplaner sammen med redaktør
 • Sikre at innhold passer til personas
 • Sette opp og justere arbeidsflyter
 • Følge opp konverteringsmekanismene
 • Administrere brukere
 • Utarbeide smarte lister
 • Opprettholde datakvalitet
 • Følge opp supportsaker fra kunde
 • Dialog med HubSpot ved behov
 • Leadscoring

I en stabil driftsfase er denne oppgavekategorien som tar mest tid. Selv om forfatterne har ansvar for utarbeidelse av innhold og redaktør igjen leder innholdsproduksjon, er IMK involvert i optimaliseringsarbeidet knyttet til de resultatene kunden oppnår gjennom innholdspublisering. IMK setter også opp landingssider og e-poster basert på malene interaksjonsdesignerne har utviklet i HubSpot.

IMK har også ansvar for at konverteringsprosessen fungerer; Tilpasser CTAer og landingssider slik at innholdets verdi matcher det vi etterspør av informasjon fra kunden (f.eks. navn, e-post, bedrift, rolle). IMK legger også inn arbeidsflyt knyttet til e-poster inn i HubSpot. En arbeidsflyt består av et sett forretningsregler som f.eks. forteller HubSpot hvilken e-post skal sendes når og til hvem. En arbeidsflyt kan også være automatisk innlegging i X antall markedsføringslister til en kontakt med en gitt persona (rolle/profil). Eksempler på anvendelse kan være oppfølging av kontakter som har lastet ned en ebok, gjennomført en test, eller eksisterende kunder som vi ønsker å sende et spesifikt nyhetsbrev til. Dette brukes for å drive kundene ned i kjøpstrakten og skape flere ambassadører i «delight-fasen».

IMK bistår også i etablering og løpende utvikling av kundenes leadscoring; Hvilke leads skal prioriteres for oppfølging fra salg? Dette baseres på input fra den innledende strategiprosessen, hvor man setter opp konverteringsprosessen og forretningsreglene for et markedskvalifisert lead, et salgskvalifisert lead og tilsvarende.

HubSpot kan også settes opp med automatisk leadscoring. I de tilfeller kunden ønsker å benytte dette, er oppsett og justeringer IMKs ansvar. Målet er å differensiere på hvilke kunder det er verdt/ikke verdt å følge opp.

5. Styring av sosiale medier (10 %)

Sentrale oppgaver er:

 • Interaksjon og respons
 • Følge opp publisering og resultater
 • Implementere forbedringstiltak

For de fleste kundene er sosiale medier en meget viktig kanal for å ivareta og interagere med leads og kunder. IMK setter opp forretningsregler for hvilket innhold som skal deles av både egenprodusert innhold og tredjepartsinnhold. IMK utarbeider også oversikt over hvilke tankeledere, påvirkere og meningsdannere som kunden bør ha dialog med på sosiale medier – og hvordan. IMK utarbeider også regler for kundens dialog med følgerne på sosiale medier. IMK analyserer resultatene og fremmer tiltak for å øke relevant trafikk på sosiale medier.

Skal vi oppsummere i én setning, så er IMKs viktigste oppgave å hjelpe kunden på operativt med nivå å lykkes med sin inbound marketing-investering.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdanning på Masternivå med markedsføring og/eller kvantitative fag i fagkretsen
 • Mellom 0 og 5 års erfaring fra rådgivings- eller konsulentmiljøer innen salg, marketing, ledelse, strategi, økonomi eller organisasjonsutvikling
 • Digitalt hode – aktiv bruker av IKT-verktøy, herunder relevante sosiale medier
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Analytiske egenskaper
 • Innsikt i og interesse for prosjektledelse
 • Entusiastisk
 • Lærevillig
 • Innsatsvillig
 • Positiv bidragsyter til et allerede godt arbeidsmiljø

I MarkedsPartner har vi stor tro på at entusiastiske og innsatsvillige medarbeidere kan nå svært langt, selv om de mangler noen av de ønskede egenskapene og kvalifikasjonene. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med oss om du har et brennende engasjement for å bidra til at våre kunder skal nå sine vekstmål på markedsføring og salg.

 

 

Del denne siden

   
Fyll ut skjemaet for å søke på stillingen. Vi kontakter kandidater som er aktuelle.