Last ned gratis guide: 

Styrearbeid i selskaper utsatt for digital disrupsjon

Styrearbeid digital disrupsjon Forside LP
E-bok

Styrearbeid i selskaper utsatt for digital disrupsjon

Last ned gratis e-bok

Digital disrupsjon treffer bransje etter bransje. Nye aktører etablerer seg til brøkdelen av hva det kostet for få år siden. Årsaken er tilgangen på moderne og kostnadseffektiv teknologi.

Heldigvis representerer de store endringene også gylne muligheter for selskaper som evner å ta et strategisk grep om digitalisering. 

Ansvaret for selskapets strategi ligger først og fremst hos styret. Er ikke selskapet organisert og finansiert for å realisere selskapets målsettinger, kan det utløses sanksjoner.

Denne guiden er skrevet for toppledere, styreledere og styremedlemmer som ønsker å være bedre forberedt på digital disrupsjon.

Guiden dekker følgende hovedtemaer:

1: Hvorfor styret må forstå digital disrupsjon

2: Styrets bidrag til selskapets strategi

3: Definisjon av styrets rolle

4: Styrets digitale kompetanse

5: Dette bør du gjøre for å tilpasse styret til digital disrupsjon

6: Styrets ansvar i en digitalisert verden

7: Hvilke nøkkeltall og KPI-er styret bør prioritere i et selskap som er påvirket av digital disrupsjon

 

Ja takk, send meg e-boken!