Last ned gratis guide: 
Styrearbeid i selskaper utsatt for digital disrupsjon

Digital disrupsjon treffer bransje etter bransje. Nye aktører etablerer seg til brøkdelen av hva det kostet for få år siden. Årsaken er tilgangen på moderne og kostnadseffektiv teknologi.

Heldigvis representerer de store endringene også gylne muligheter for selskaper som evner å ta et strategisk grep om digitalisering. 

Ansvaret for selskapets strategi ligger først og fremst hos styret. Er ikke selskapet organisert og finansiert for å realisere selskapets målsettinger, kan det utløses sanksjoner.

Denne guiden er skrevet for toppledere, styreledere og styremedlemmer som ønsker å være bedre forberedt på digital disrupsjon.

Guiden dekker følgende hovedtemaer:

1: Hvorfor styret må forstå digital disrupsjon

2: Styrets bidrag til selskapets strategi

3: Definisjon av styrets rolle

4: Styrets digitale kompetanse

5: Dette bør du gjøre for å tilpasse styret til digital disrupsjon

6: Styrets ansvar i en digitalisert verden

7: Hvilke nøkkeltall og KPI-er styret bør prioritere i et selskap som er påvirket av digital disrupsjon

Forfattere:

Tore Berntsen har lang leder- og rådgivererfaring fra
IT-bransjen, spesielt innen fagområdet CRM, og er
en aktiv blogger og foredragsholder. Han er utdannet
siviløkonom ved NHH, har en Master of Management
fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført Postens
Topplederutdanning. Tore jobbet tidligere som daglig
leder og senior forretningsrådgiver i MarkedsPartner og
er i dag Direktør CRM i CGI.

Per Jørgen Foss jobbet tidligere som CFO/finansdirektør i Maloramakonsernet og har tidligere hatt tilsvarende stillinger i selskaper som Glava, Brynild-gruppen og Ahlsell Norge. Han har sin mastergrad fra Handelshøyskolen BI, med tilleggsutdannelse fra Insead, Paris og Harvard Business School i Boston.

Styrearbeid digital disrupsjon forside
Ja takk, send meg guiden: