15. MARS 2017
Handelshøyskolen BI
Oslo

INBOUND MARKETING-DAGEN

Inbound Marketing-Dagen er en konferanse spisset mot toppledere og ledere innen salg og markedsføring.
Dette er en unik mulighet til å oppdatere deg på beste praksis innen digital markedsføring og salg
Møt andre ledere med lignende utfordringer og få verdifull input gjennom inspirerende foredrag og
spennende casestudier fra solide norske selskaper som har implementert inbound marketing i sin markedsstrategi

ÅRETS FOREDRAGSHOLDERE:

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug har flere styreverv i børsnoterte selskaper og teknologi start-ups. Hun er også adm. direktør i ESV Digital, Nordic som tilbyr algoritmisk attribusjon til store annonsører slik at de bedre forstår hvilke konverteringsbaner som er lønnsomme.

Haavard Ellefsen

Håvard Ellefsen

Håvard Ellefsen er leder for Affectos virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, og del av selskapets konsernledelse. Disrupsjonen man opplever i mange bransjer er drevet av nye måter å bruke informasjon på, enten det er snakk om BigData, avansert analyse, maskinlæring eller automatiserte roboter. Affecto’s 1000 ansatte arbeider kun med å hjelpe Nordiske organisasjoner med å hente ut verdien av den informasjonen de har. 

Morten Frid

Morten Frøid

Morten Frøid er markedsdirektør og medlem av ledergruppen i Norsk Gjenvinning. Konsernet omsetter for 4,2 milliarder kroner og er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester.

Stig Hammer

Stig Hammer

Stig Hammer er faglig leder strategisk rådgivning i MarkedsPartner og var med på å starte selskapet i 1997. Han er utdannet siviløkonom og er spesielt opptatt av markedsstrategi, digitale forretningsprosesser og inbound marketing.

Mats Hjornevik Exilva Borregaard

Mats Hjørnevik

Mats Hjørnevik er markedssjef for et av Borregaards strategiske prosjekter og disruptive produkter, Exilva. Han er utdannet M.Sc. i internasjonal markedsføring og ledelse fra BI, og har lang erfaring med markedsføring av industrielle produkter i B2B.

Gorm Kunoe

Gorm Kunøe

Gorm Kunøe konsentrerer seg etter 35 år som førstelektor i CRM, salg og salgsledelse ved Handelshøyskolen BI om virksomheten som foredragsholder og konsulent i ScanForum AS. Han har utgitt flere lærebøker innen blant annet sammenknytning av CRM-teori, CRM-teknologi og salgsledelse. Gjennom sitt brennende engasjement for faget har han bidratt til profesjonalisering og effektivisering av salgsprosesser. 

Lars Hansen

Lars Hansen

Lars Hansen er salgssjef i MarkedsPartner. Han har ansvar for oppfølging og utvikling av et antall av våre viktigste kunder. Lars er utdannet Markedsøkonom ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har han lang erfaring med salg og markedsføring innen flere bransjer. 

Ben Cotton

Ben Cotton

Ben Cotton jobber i skjæringspunktet mellom salg og markedsføring hvor han bruker innhold, data og teknologi for å sikre at HubSpot lykkes med sin salgsorganisasjon. Ben er lidenskapelig opptatt av å forbedre forholdet mellom salg og marked, samt hjelpe virksomheter med å skape forutsigbare og faste inntekter. 

«Jeg fikk informasjon som var nyttig og relevant for meg som markedsansvarlig. Jeg gikk inspirert og engasjert fra Inbound Marketing-dagen, med stor motivasjon for å jobbe med inbound marketing som strategi.»

Christine Saether Jakobsen Visma Advokater

Christine Sæther Jakobsen
Visma Advokater AS

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

avatar_square_.jpg

Navn Navnesen
Firma

Program

08:00 - 08:45

Registrering m/servering av lett frokost, kaffe og te

08:45 - 09:00

Åpning av Inbound Marketing-Dagen 2017
Ved konferansier, Tore Berntsen, daglig leder i MarkedsPartner

09:00 - 09:30

Inbound marketing og salg - hvorfor er det ingen vei utenom?
Stig Hammer, strategisk rådgiver i MarkedsPartner

09:30 - 10:15

Planning your company’s marketing and sales for 2017 and beyond – opportunities and pitfalls
Ben Cotton, senior marketing manager i HubSpot

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 10:45

Casestudie: Inbound Marketing kapittel 2 (1 år senere)
Morten Frøid, markedsdirektør i Norsk Gjenvinning  

10:45 - 11: 30

Digital disrupsjon kommer til alle bedrifter. Hvorfor og hvordan vil det påvirke din bedrift?
Håvard Ellefsen, managing director i Affecto

11.30 - 12:00

Casestudie: Exilva 
Mats Hjørnevik, markedssjef i Borregaard Exilva

12:00 - 13:00

Lunsj 

13:00 - 13:45

Hvordan utfører de største digitale selskapene i verden salg og markedsføring - og hva kan vi lære av dem?
Bente Sollid Storehaug, Adm. direktør i ESV Digital 

13:45 - 14:15

Inbound marketing & CRM - det blanke våpen i kampen om kunden 
Gorm Kunøe, tidligere førstelektor ved Handelshøyskolen BI

14:15 - 14:45

Inbound marketing følges naturlig av inbound sales
Lars Hansen, salgssjef i MarkedsPartner

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 16:15

To parallelle workshops:

Hands-On Sales 

Workshop for CEO og salgsdirektører: Live demonstrasjon av HubSpot i bruk. Hvordan fungerer HubSpot som salgsverktøy?

Hands-On Marketing
Workshop for markedsførere: Live demonstrasjon av HubSpot i bruk. Hvordan fungerer HubSpot som et verktøy i digital markedsføring?

16:15 - 16:30

Avslutning og oppsummering 
Ved konferansier, Tore Berntsen

Fra 16:30 og utover

For spesielt interesserte: 1:1-demo av HubSpot
For deg som ønsker å se mer av HubSpot stiller vi gjerne opp på en 1:1 demo

 

 

ARRANGEMENTET ER OVER, MEN DU KAN MELDE DEG PÅ OPPDATERINGER FRA INBOUNDBLOGGEN HER:

 

Sted: handelshøyskolen bi

Handelshøyskolen BI ligger i Nydalsveien 37, 0484 Oslo.